Ви є тут

«Права людини - уроки історії ХХ століття»

Всі учасники дискусії:

Завантажити (PDF)

Перелік питань для першого етапу Дискусії:

1.    Війни ХХ сторіччя та проблема прав людини: чи є можливим співставлення цих явищ?
2.    Існування багатьох авторитарних тоталітарних режимів в ХХ ст.. відбувалось за певної суспільної підтримки. Чи можна це назвати  історичною закономірністю чи випадковістю?
3.    Тоталітаризм як політичний режим в історії:  чи була територія людської свободи при повному політичному  контролі?
4.    Права людини і права народів на самовизначення. Як ви розумієте цей симбіоз?  Чи існували точки дотику  і розходження співіснування цих суспільних явищ у складні періоди історії?
5.    Ідеологія націоналізму та права людини. Чи можуть ці поняття гармонійно поєднуватись?
6.    Що на вашу думку означає вислів “війна все спише” з позиції дотримання прав людини?
7.    Чи потрібні суспільству історичні герої ? Які герої об’єднують та роз’єднують сучасне українське суспільство?
8.    “Єдине, що потрібно для тріумфу зла – це те, щоб добрі люди нічого не робили” (Е. Берк).  Чи підтверджує історія цей вислів? Проілюструйте прикладами.
9.    Чому історична пам'ять особливо про Другу світову війну розділяє українське суспільство? Які шляхи національного примирення ви можете запропонувати?
10.    Взаємне прощення та історичне примирення: чи цей шлях веде до звільнення від упереджень трагічного минулого?
11.    Хто і про кого дбав у радянському суспільстві? Від кого у Радянському Союзі виходила ініціатива захисту Прав людини - від держави чи громадянина?
12.    Радянське суспільство і правозахисний рух дисидентів. Чи розуміли одні других?  Якою була мотивація дій дисидентів? Яким чином дисидентський рух змінив суспільне ставлення до проблем захисту прав людини у тоталітарному суспільстві?
13.    “Хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює сучасне, той контролює минуле”. Чи погоджуєтеся ви з думкою Д.Оруела?
14.    Що впливає більше: минуле на перебіг сучасного чи сучасне на розуміння минулого?