Слідами історії. Молодь та збереження історичної пам’яті

Історія – це не тільки наука і навчальна дисципліна, але й могутній засіб національно-культурної ідентифікації, самоутвердження особистості, виховання патріотизму та інших громадянських якостей. Саме тому інтерес до минулого своєї країни, місцевості, вміння його об’єктивно та критично аналізувати є невід’ємною складовою громадянської культури учнівської молоді. Залучення школярів до роботи над історичним дослідженням дозволяє їм знаходити найрізноманітніші об’єкти історичного пошуку, досліджувати та аналізувати їх, проводити порівняння результатів своєї роботи із інтерпретаціями загальновідомих історичних подій.

Предметом учнівського дослідження повинна стати, передусім, повсякденна історія, котра включає найрізноманітніші аспекти життя і діяльності людини в певний період історії(книги, пісні, побутова техніка, модний одяг, зачіски, популярна музика, улюблені фільми, умови проживання, праці чи відпочинку тощо). Повсякденна історія характеризує той чи інший період минувшини перш за все через щоденне життя простих громадян. Аналіз таких, на перший погляд, другорядних фактів, як, наприклад, умови проживання сім’ї робітника у тимчасово збудованому бараці чи комунальній квартирі; одяг, який був найбільш поширеним у довоєнний чи повоєнний час; розмір заробітної платні рядової колгоспниці в період розвинутого соціалізму, дає чимало цікавої інформації, що характеризує той чи інший відрізок історії.

Copyright © 2016 ВА "Нова Доба". Усі права застережено.